ΦΠΑ για αγαθά που διακινούνται μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας από την 1/1/2021

ΦΠΑ για αγαθά που διακινούνται μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας από την 1/1/2021

Στο πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, που θα τεθεί σε εφαρμογή μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, προβλέπεται ότι οι κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ θα εφαρμόζονται και στη Βόρεια Ιρλανδία για διακινήσεις αγαθών μεταξύ κ-μ ΕΕ και Βόρειας Ιρλανδίας, όπως και για διακινήσεις αγαθών εντός της Βόρειας Ιρλανδίας. Η μόνη αλλαγή για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ιρλανδίας στις συναλλαγές τους με την ΕΕ είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουν το πρόθεμα στον ΑΦΜ τους, από “GB” σε “XI”.

Οι υπηρεσίες δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, συνεπώς οι συναλλαγές υπηρεσιών μεταξύ κ-μ ΕΕ και Βόρειας Ιρλανδίας θα αντιμετωπίζονται ως συναλλαγές με τρίτη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει λεπτομερείς οδηγίες προς τους ενδιαφερόμενους σε σχετική Ανακοίνωσή της, διαθέσιμη στο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat-goods_el.pdf

Συννημένα ο τρόπος εφαρμογής από βρετανικής πλευράς του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία ως προς τον ΦΠΑ αγαθών.