“Ψηφιακή Μέριμνα του ΥΠΑΙΘ”

“Ψηφιακή Μέριμνα του ΥΠΑΙΘ”

Η Εταιρεία μας INTRAWAY στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες δημοσιότητας, υποστήριξης και ενημέρωσης κοινού της δράσης “Ψηφιακή Μέριμνα του ΥΠΑΙΘ”», (Ανάθεση υπ’αριθμ. 2591/24.02.2021 –  Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.)  έχει αναλάβει τις Δράσεις ενημέρωσης προς την επιχειρηματική κοινότητα των προμηθευτών εξοπλισμού υπολογιστικών συσκευών μέσω voucher στους ωφελούμενους μαθητές/φοιτητές/σπουδαστές.
Οι δράσεις αυτές μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με συλλογικούς φορείς που εκπροσωπούν τους συγκεκριμένους κλάδους.
Προς τούτο θα παρακαλούσαμε να αποστείλετε την ενημέρωση που ακολουθεί σε αρχείο .IPG στην ΚΕΕΕ, ώστε μέσω των Επιμελητηρίων να αποσταλεί στα μέλη των με αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop) προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα.