ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AGRIVIRTUAL

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ AGRIVIRTUAL

Σας ενημερώνουμε ότι στις 22 – 26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η  ψηφιακή έκθεση Αγροτικών και Κτηνοτροφικών μηχανημάτων η « AGRIVIRTUAL 2020 ». Το Υπουργείο Εμπορίου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Μηχανημάτων θα πραγματοποιήσουν την πρώτη ψηφιακή έκθεση στις 22 – 26 Ιουνίου 2020 και  μεταξύ των ωρών 08:00 – 18:00 στην πλατφόρμα διαδικτύου https://www.agrivirtual.com.tr/en/. Οι ψηφιακοί επισκέπτες της έκθεσης  θα έχουν την δυνατότητα να δούνε τα προϊόντα των εκθετών και να κάνουν ψηφιακά (B2B) συναντήσεις με τους εκθέτες.