«Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και «Πράσινη Μετάβαση» στο επίκεντρο εκδήλωσης του Επιμελητηρίου Ημαθίας

Στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας για τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» (ΕΣΠΑ 2021-2027) το Επιμελητήριο Ημαθίας συνδιοργάνωσε εκδήλωση με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 24 Απριλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, δίνοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις του νομού, αλλά και στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη μελέτη, σύνταξη και υποβολή φακέλων για επιδοτούμενα προγράμματα, να ενημερωθούν από τους καθ’ύλην αρμόδιους για τις δύο νέες δέσμες δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ».

Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Ημαθίας χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιπρόεδρος του κ.Γιάγκογλου Αναστάσιος, ενώ από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ο Διευθυντής Προγραμμάτων κ.Κακούδης Αθανάσιος. Παράλληλα, μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του προέδρου  του ΕΦΕΠΑΕ κ.Μαρλαφέκα Πλάτωνα.

Στη συνέχεια, τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, κ.Στράβας Νικόλαος και κ. Μήλη Ζωή παρουσίασαν στο κοινό τις δύο δέσμες δράσεων που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας.

Αφενός ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Αφετέρου δε η «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με σύντομο κύκλο ερωτοαπαντήσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:

  • Για τη δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» εδώ.
  • Για τη δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» εδώ.