1ος ΛΔΒ: Σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών από ιδιώτη κουρέα / κομμωτή

Με την παρακάτω επιστολή, ο 1οσ ΛΔΒ εκφράζει την επιθυμία του να συνάψει σύμβαση με απευθείας ανάθεση, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον (1) έτος, για την παροχή υπηρεσιών από ιδιώτη κουρέα / κομμωτή, για τη λειτουργία κουρείου. Διαβάστε την ανακοίνωση ΕΔΩ.