11η Διεθνής Έκθεση ATTRACTION PARKS & SPORTS FACILITIES INDUSTRY

Στις 11 – 13 Ιανουαρίου  2023 στην Κωνσταντινούπολη, θα πραγματοποιηθεί η < ATRAX >. Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την έκθεση συμπεριλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία και στην ιστοσελίδα.

https://atraxexpo.com/