17η Διεθνή Έκθεση Εξοπλισμού, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών στον Τομέα Υδάτων (Αλγέρι, 20-23.06.2022)

17η Διεθνή Έκθεση Εξοπλισμού, Τεχνολογιών και Υπηρεσιών στον Τομέα Υδάτων (Αλγέρι, 20-23.06.2022) 

 

Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο