2η Δημόσια Διαβούλευση για προμήθεια “Νέου Υπερηχοτομογράφου” στο Γ.Ν. Ζακύνθου

Διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης για την κατάθεση απόψεων επί των επισυναπτόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών ,για την οριστικοποίηση τους , για
την προμήθεια: « ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» (CPV 33124120-2, «συσκευές διαγνωστικής με υπέρηχους») (ΚΑΕ 9749) (Ζητούμενη ποσότητα 1 τεμ.) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ». Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.