201 ΚΕΦΑ: Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ζωνών Βαθμοφόρων

Το 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας ανακοινώνει την Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα την “Προμήθεια Ζωνών Βαθμοφόρων, (O/N 233168)”.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.