251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας: Διακήρυξη για κάλυψη αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Προμήθεια Συστήματος Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής (OCT) Πρόσθιου Ημιμορίου για κάλυψη αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.