251 ΓΝΑ: Διαγωνισμόςγια την Προμήθεια Φιαλών Αιμοκαλλιέργειας με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ανακοινώνει τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Φιαλών Αιμοκαλλιέργειας με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Κάλυψη
Αναγκών του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου
Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.