3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας- Διαγωνισμός για κάλυψη αναγκών

Η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων» (CPV: 90524400-0) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδες Βέροιας και Νάουσας.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.