4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 21125/5-
5-2023 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και αναλωσίμων
για την διενέργεια Ανοσολογικών εξετάσεων» Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.