4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης: διαγωνισμός για την προμήθεια ιατρικών αερίων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ.
22107/11.05.2023 προκηρύσσει τον Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια ιατρικών αερίων.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.