4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, διαγωνισμός: προμήθεια καθετήρων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της με αριθμό πρωτ. 9181/24-02-2023 (ΑΔΑ: ΩΜΕΩΟΡ1Ο-ΑΟΤ) Απόφασης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με αντικείμενο την προμήθεια καθετήρων για ένα (1) έτος για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας,
αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.