«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας»  με MIS 5073390.

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας»  με MIS 5073390.

Η Πράξη περιλαμβάνει ενέργειες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης, μέσω των οποίων επιδιώκεται η δυναμική προσαρμογή και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων καθώς επίσης και η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας. Οι ωφελούμενοι θα είναι 110 εργαζόμενοι που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ του Δήμου Νάουσας.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. « Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 7 Συνεδρίες εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης
  • Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Διάρκειας 130 ωρών
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων

Αντικείμενα Κατάρτισης:

  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
  • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

 

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ωφελούμενο ανέρχεται έως τα 650€.

Ανάδοχος Υλοποίησης των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης είναι η Ένωση Εταιρειών «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Ε. – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Κ.Δ.Β.Μ».

Περισσότερες Πληροφορίες για το Πρόγραμμα στο www.icci.gr  και στο τηλέφωνο 23310 – 24734.