424 ΓΝΣΕ: Διακήρυξη για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

To 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ανακοινώνει την Υπ’ Αριθ. 22/2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης για την
προμήθεια υγειονομικού υλικού (χάρτινες σακούλες και περιτυλίγματα αποστείρωσης.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.