424 ΓΣΝΕ: Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ανακοινώνει τον Ηλεκτρονικός, Aνοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός για τη Σύναψη Σύμβασης Διάρκειας Πενήντα τριών (53) ημερών για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτιρίων (Παιδικός Σταθμός, Λόχος Δκσεως, ΟΦΘ, ΦΦΘ,
Ιατρείο Ψυχικής Υγείας).

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.