424 ΓΣΝΕ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού – Φαρμάκων

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, ανακοινώνει την Υπ’αριθμ. 56/2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για την σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού – Φαρμάκων για
το αίμα και τα αιμοποιητικά όργανα .

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.