424 ΓΣΝΕ Διακήρυξη για την προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ανακοινώνει την  Υπ’ Αριθ. 50/2023 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης  για την προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.