424 ΓΣΝΕ: Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ψηφιοποίησης ιατρικού αρχείου ασθενών

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ανακοινώνει την ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ’αριθμ. 66/2023 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ψηφιοποίησης ιατρικού αρχείου ασθενών».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.