424 ΓΣΝΕ – Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς: Προμήθεια Υλικού Αιμοδοσίας

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως ανακοινώνει την ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο  της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Υλικού Αιμοδοσίας».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.