Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Οχημάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδων ΑΤΑ

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Αεροπορικής Βάσης Λάρισας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Οχημάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδων ΑΤΑ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ