Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας

Το Τμήμα Προμηθειών, της Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονική Ανοιχτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας» (cpv: 33150000-6, Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας), για την κάλυψη των αναγκών Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ