Διακήρυξη: Πλύση Ακάθαρτου Ιματισμού του 251ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων, του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Πλύση Ακάθαρτου Ιματισμού του 251ΓΝΑ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ