Στο ΕΣΠΑ δράση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για άνεργους νέους προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ

Από τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Δόμνα Μιχαηλίδου, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ανακοινώνουν την ένταξη δράσης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας- προεργασίας ανέργων νέων, προϋπολογισμού 200 εκ. ευρώ, στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η δράση, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, περιλαμβάνει ενέργειες προετοιμασίας και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, με σκοπό την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας έως 25.000 ανέργων νέων, και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ανοικτού τύπου προγραμμάτων (open framework model), δηλαδή θα παραμείνει ανοικτή ως προς την υποβολή των αιτήσεων, μέχρι την κάλυψη των θέσεων ή την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 18 – 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Στους ωφελούμενους καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ, μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας και για τον χρόνο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα υπάγονται στη μικτή ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ. Στους παρόχους των θέσεων προεργασίας (επιχειρήσεις) δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Οι ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνονται από την ΔΥΠΑ, που είναι και ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:
«Απαντάμε στις ανάγκες των νέων με έργα. Στο έλλειμμα διασύνδεσης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης με πράξεις. Στην ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης με τη νέα δράση του ΕΣΠΑ που θα δώσει τα κατάλληλα εφόδια σε 25.000 άνεργους 18 έως 29 ετών. Μέλημα μας είναι και παραμένει η στήριξη των νέων μας και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Η δια βίου μάθηση, η διεύρυνση και η ενίσχυση των προγραμμάτων κατάρτισης αλλά και η νέα δράση για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας- προεργασίας ανέργων νέων, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, αποτελούν την απάντηση μας στις πραγματικές ανάγκες της Ελληνικής οικονομίας. Επενδύοντας στους νέους μας μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον ευημερίας, χωρίς αποκλεισμούς, για όλους».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε:
«Με τη δράση για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και μάλιστα εντός του παραγωγικού ιστού των επιχειρήσεων, στοχεύουμε άνεργοι νέοι και νέες να αποκτήσουν αναγκαία εφόδια για την προετοιμασία της έναρξης ή της εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους. Το πρόγραμμα, που να σημειωθεί ότι θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των θέσεων ή την εξάντληση του προϋπολογισμού, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021-2027.
Υλοποιείται δε, παράλληλα με ανάλογες παρεμβάσεις για την κατάρτιση-επανακατάρτιση και την ενίσχυση δεξιοτήτων συμπολιτών μας, κυρίως νέων και ανέργων, που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας και στην έμπρακτη εφαρμογή τους, διοχετεύουμε κάθε ευρωπαϊκό και εθνικό πόρο που έχουμε στη διάθεσή μας, με στόχο την περαιτέρω μείωση της ανεργίας και την ευρύτερη βελτίωση του φιλοεπενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας, πρωτίστως οι νέες και οι νέοι, να εξασφαλίσουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας».