Προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) – Αντιμυκητιασικά συστηματικής χρήσης του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείο Εκπαίδευσης διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) – Αντιμυκητιασικά συστηματικής χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ