Ανάθεση Υπηρεσιών «Εξειδικευμένων Μεταφορών» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας

Η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την Ανάθεση Υπηρεσιών «Εξειδικευμένων Μεταφορών
(μεταφορά αίματος, παραγώγων αίματος και λοιπού βιολογικού υλικού)» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας – Υγ. Μονάδες Βέροιας & Νάουσας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ