Προμήθεια Λοιπού Υγειονομικού Αναλωσίμου του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για την Προμήθεια Λοιπού Υγειονομικού Αναλωσίμου (Αναλώσιμα Έγχυσης). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ