70 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις από το νέο ΕΣΠΑ και έπεται συνέχεια

Δύο προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας τρέχει μέσω του νέου ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2025 θα τρέξουν κι άλλα.

Τα στοιχεία έδωσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, στη σημερινή συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής αρχής, με αφορμή ερώτηση του περιφερειακού συμβούλου της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης «Πράξεις για τη Μακεδονία», Σταμάτη Παπουλίδη, για το ενδεχόμενο επανάληψης του προγράμματος «Διέξοδος», το οποίο πρώτη στη χώρα υλοποίησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού στις επιχειρήσεις.

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε την επιτυχία του προγράμματος, μέσω του οποίου με 200 εκ. ευρώ στηρίχθηκαν 7.000 επιχειρήσεις (κυρίως μικρομεσαίες) και διασφαλίστηκαν 25.000 θέσεις εργασίας, μέσα στην πανδημία.

Αναφερόμενος στις νέες προσκλήσεις που εξέδωσε η Περιφέρεια, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι η πρώτη με τίτλο «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» έχει προϋπολογισμό 65 εκ. ευρώ και σκοπός της είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο την Έξυπνη Εξειδίκευση. Η υποβολή των προτάσεων λήγει σε περίπου ένα μήνα από σήμερα. Η δεύτερη πρόσκληση, σύμφωνα με τον κ. Τζιτζικώστας, αφορά στους «Συνεργατικούς Σχηματισμούς για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα». Ο προϋπολογισμός είναι 4 εκ. ευρώ και ο στόχος είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών, δηλαδή των λεγόμενων clusters, για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα. Η πρόσκληση είναι ήδη ανοιχτή και οι προτάσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου.

Στο νέο ΕΣΠΑ, το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025, όπως είπε ο περιφερειάρχης, θα εκδοθούν προσκλήσεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και για την εισαγωγή καινοτόμων λύσεων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών, με προτεραιότητα πάντα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.