79 Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Η 79η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής διακηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη Προμήθεια Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου και Οπωροκηπευτικών.