Έγγραφο Γραφείου ΟΕΥ Ουάσιγκτων ΑΠ 1959/ 12.10.2020

Προθεσμία συμμόρφωσης με προδιαγραφές σήμανσης αγροδιατροφικών προϊόντων. Ανανέωση υποχρεωτικής εγγραφής εταιρειών διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ, σε Μητρώο FDA (“Registration of Food Facilities”)

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.