Έκθεση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους 2023

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβεία της Ελλάδος στο Πεκίνο, δημοσιεύει «Έκθεση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους 2023» του Κέντρου Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Μικρού και Μεσαίου Μεγέθους του εδώ Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ