Έλεγχος Πληρότητας και Νομιμότητας

 

ΘΕΜΑ: Έλεγχος Πληρότητας και Νομιμότητας 

 

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το άρθρο 102 του ν.4635/2019 (Α’ 167) θεσμοθετήθηκαν οι αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, δηλαδή η δυνατότητα των υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ να καταχωρούν αυτοματοποιημένα, με δική τους μέριμνα, χωρίς διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας των πράξεων και στοιχείων που,

 

1.     Περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου,

 

2.  Αφορούν προσωπικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως,διαγραφής και αναβίωσης

 

3. Αφορούν κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός των περιπτώσεων λύσεως, διαγραφής, αναβίωσης και τροποποίησης καταστατικού, εφόσον δεν περιβλήθηκαν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

 

Από την αυτοματοποιημένη καταχώρηση εξαιρούνται οι πράξεις Εταιρικών Μετασχηματισμών του ν.4601/2019 (Α’44).

Έως σήμερα είναι διαθέσιμες στο Π/Σ του ΓΕΜΗ κάποιες αυτοματοποιημένες αιτήσεις για όλους του τύπους των εταιρειών. 

Έως ότου ολοκληρωθεί η κατάρτιση όλων των αιτήσεων που αφορούν στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, η Υπηρεσία μας (με βάση την εγκύκλιο 43051-30/04/2020 του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων), θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις των υπόχρεων και θα καταχωρίζει αμελλητί στο Π/Σ του ΓΕΜΗ χωρίς να προηγηθεί έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας.

Η ευθύνη της καταχώρησης και του περιεχομένου των αιτήσεων θα είναι των υπόχρεων.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στην διάθεση σας