Έρευνα Αγοράς για το μέλι στην Κύπρο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων, της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο εξέδωσε εκπονηθείσα έρευνα αγοράς για το μέλι στην κυπριακή αγορά (Έγγραφο μας ΑΠΦ 2570/65/403/22.3.24). Η έρευνα έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα agora του ΥΠΕΞ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ