Έρευνα για την ιαπωνική αγορά δερμάτινων προϊόντων

Έρευνα για την ιαπωνική αγορά δερμάτινων προϊόντων

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδος στο Τόκυο, ενημερώνει ότι στο σύνδεσμο που ακολουθεί, έχει αναρτηθεί έρευνα για την ιαπωνική αγορά δερμάτινων προϊόντων, μετά τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ – Ιαπωνίας:

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159027.pdf