Έρευνα για την κυκλική οικονομία στον τουρισμό

Έρευνα για την κυκλική οικονομία στον τουρισμό

Το Επιμελητήριο Ξάνθης στο πλαίσιο του έργου “CEnTOUR – Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό” διεξάγει έρευνα για να κατανοήσει τι πραγματικά γνωρίζουν οι τουριστικές ΜΜΕ για την κυκλική οικονομία και ποια είναι η τρέχουσα εφαρμογή της ιδέας στον οργανισμό τους. Εκτός αυτού, αυτή η έρευνα αποσκοπεί στην κατανόηση του τι χρειάζονται οι ΜΜΕ για να πραγματοποιήσουν αυτήν τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία.

Με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα υποστήριξης για τις τουριστικές ΜΜΕ, το οποίο θα τους παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και την κατάλληλη νοοτροπία και πόρους για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων προς ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

 

Το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: CEnTOUR_Survey

 

Λίγα λόγια για το έργο CEnTOUR

Το έργο με τίτλο “CEnTOUR – Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος COSME. Ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 2020 και θα διαρκέσει μέχρι τον Απρίλιο 2023. Συμμετέχουν φορείς από την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μολδαβία και τη Βόρεια Μακεδονία.

Μεταξύ των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου έργου είναι η επιλογή 68 ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού οι οποίες θα επωφεληθούν από χρηματοδοτική υποστήριξη για δραστηριότητες που θα ενθαρρύνουν τη διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία στον βιώσιμο τουρισμό καθώς και πράσινες επενδύσεις.

Το έργο θα επικεντρωθεί στους παρακάτω τομείς:

  • Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων τροφίμων
  • Λύσεις χωρίς πλαστικό και επανεξέταση της συσκευασίας
  • Συνεργατική κατανάλωση

Ομάδες-στόχοι εκτός των τουριστικών ΜΜΕ (ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, ταξιδιωτικά γραφεία κ.λπ.) είναι οργανώσεις και προσωπικό των επιχειρησιακών εταίρων που θα συμμετέχουν στο έργο ως διαμεσολαβητές κυκλικής οικονομίας οι οποίοι θα παρέχουν στήριξη στις ωφελούμενες επιχειρήσεις στο θέμα της κυκλικής οικονομίας.

 

Η θετική σας ανταπόκριση είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τα ερωτηματολόγια.

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.