Κυκλική Οικονομία

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα “Βρείτε το δικό σας πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για το περιβάλλον στην Ελλάδα – Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για την Κυκλική Οικονομία”

Η Ειδική Υπηρεσία “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του, του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Εναρκτήριο Συνέδριο LIFE-IP CEI-Greece “Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα” 21.01.2021

Εναρκτήριο Συνέδριο LIFE-IP CEI-GREECEΠέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, 10.00 – 13.30″Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα”……

Έρευνα για την κυκλική οικονομία στον τουρισμό

Έρευνα για την κυκλική οικονομία στον τουρισμό
ο Επιμελητήριο Ξάνθης στο πλαίσιο του έργου “CEnTOUR – Κυκλική Οικονομία στον Τουρισμό” διεξάγει έρευνα για να κατανοήσει τι πραγματικά γνωρίζουν οι τουριστικές ΜΜΕ για την κυκλική οικονομία και ποια είναι η τρέχουσα εφαρμογή της ιδέας στον οργανισμό τους. Εκτός αυτού, αυτή η έρευνα αποσκοπεί στην κατανόηση του τι χρειάζονται οι ΜΜΕ για να πραγματοποιήσουν αυτήν τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία.
Με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογί…..