Έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τις δεξιότητες «Υπαλλήλων Γραφείου» και «Υπαλλήλων Εξυπηρέτησης Πελατών»

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υλοποιεί εκτεταμένη εμπειρική έρευνα για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου ‘συστήματος’ τεκμηρίωσης πολιτικών στα πεδία της πρόβλεψης δεξιοτήτων και της ανίχνευσης της πορείας των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας για την περίοδο 2021-2027». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Επιστολή Υπουργού