Ημέρα: 12 Οκτωβρίου 2023

Έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τις δεξιότητες «Υπαλλήλων Γραφείου» και «Υπαλλήλων Εξυπηρέτησης Πελατών»

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς υλοποιεί εκτεταμένη εμπειρική έρευνα για λογαριασμό του