Ίδρυση και λειτουργεία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξησ και άλλες διατάξεις (Ν. 3325/2005)

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2007, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Ημαθίας, η Δ/νση Ανάπτυξης – Βιομηχανίας Ν. Ημαθίας και το ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ, με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις (Ν. 3325/2005)» 

s_viomhxania_1_F14432.jpgΑρχικά χαιρετισμό απεύθυνε προς τους παρευρισκόμενους ο κος Νικόλαος Ουσουλτζόγλου, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κος Σπύρος Παπαδόπουλος (Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης) ο οποίος και αναφέρθηκε στο νέο σύστημα αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα ίδρυσης, λειτουργίας και ελέγχου των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, χωρίς να παραβλέπεται η προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της δημόσιας υγείας.

Στην ομιλία του ο κος Σπύρος Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι βασικοί στόχοι του νέου νόμου αποτελούν:

– Η γρήγορη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων, στις περιπτώσεις ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού αυτών, προκειμένου να ολοκληρώνονται έγκαιρα τα επενδυτικά προγράμματα, με σύγχρονη βελτίωση των δεικτών απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.
– Ο αποτελεσματικός έλεγχος των μονάδων, σε θέματα ασφάλειας ανθρώπων και εγκαταστάσεων καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος.
– Η απρόσωπη, υπηρεσιακή λειτουργία του όλου συστήματος αδειοδότησης, χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη.
– Η καταπολέμηση της τυραννικής γραφειοκρατίας και του αποκρουστέου φαινομένου της διαφθοράς
Ανέλυσε τις απλοποιητικές διατάξεις του νέου νόμου και ενημέρωσε για την λειτουργία υπηρεσίας μιας στάσης (one stop shop) από την Δ/νση Ανάπτυξης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με την υποστήριξη του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) με σκοπό:
– Να παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε θέματα επενδυτικών προγραμμάτων καθώς και δικαιολογητικών και διαδικασιών που απαιτούνται για τη χορήγηση των προβλεπομένων αδειών.
– Να παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις μελέτες και να μεριμνά για την έγκριση αυτών, χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη.
– Να χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, να εγκρίνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, νομαρχιακού επιπέδου, και να εκδίδει οικοδομικές άδειες βιοτεχνικών κτιρίων. 
Τέλος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα, που απορρέουν από την εφαρμογή του νέου νόμου.

Ολόκληρη η ομιλία του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κου Σπύρου Παπαδόπουλου 

s_viomhxania_2_F14523.jpgΣτη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κος Νικόλαος Ουσουλτζόγλου, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ο οποίος αναφέρθηκε στην άνιση μεταχείριση του νομού Ημαθίας σε ότι αφορά το ύψος της επιδότησης μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου συγκριτικά με άλλους νομούς με μικρότερα προβλήματα ανεργίας. Επεσήμανε το πρόβλημα των χρήσεων γης που αποτελεί γάγγραινα για τις επιχειρήσεις του νομού μας και επανάλαβε την θέση του Επιμελητηρίου για την οριοθέτηση και δημιουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών πάρκων μεταξύ των όμορων Δήμων. Αναφέρθηκε επίσης στην έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για την εκμετάλλευση της γεωθερμίας και στην προβλεπόμενη διοχέτευση μεγάλου ποσοστού των πόρων του Δ' ΚΠΣ στην Θεσ/νικη, σαν μητροπολιτικού κέντρου, χωρίς την παράλληλη ανάπτυξη των περιφερειακών πόλεων, όπως γίνεται σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, όπου και εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης.
Ο κος Στέργιος Πέτκος αναφέρθηκε στην μη ύπαρξη διαμετακομιστικού κέντρου στο νομό Ημαθίας. Επίσης επεσήμανε την ανάγκη δημιουργίας εμπορικού αεροδρομίου στην Αλεξάνδρεια, το οποίο θα έχει θετική επίδραση στις εξαγωγές του νομού, μια και έτσι θα συντομευθεί ο χρόνος προώθησης των ευπαθών αγροτικών προϊόντων. Σαν παράδειγμα ανέφερε την περίπτωση αποστολής αγροτικών προϊόντων στη Ρωσία που ό χρόνος μεταφοράς από 2-3 μέρες που είναι σήμερα, θα μειωθεί σε 2 ώρες.

Ο κος Κώστας Καζαντζίδης, πρώην Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας, πρότεινε την αποτύπωση των υπαρχουσών βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών σαν βιομηχανική ζώνη, έτσι ώστε να απαγορευθεί η ανάπτυξη της οικήσεως σε αυτές.

Ερωτήσεις- τοποθετήσεις έκαναν και άλλοι επιχειρηματίες και στελέχη της δημόσιας διοίκησης, στις οποίες έδωσε διευκρινιστικές απαντήσεις ο κος Σπύρος Παπαδόπουλος . 
Η εκδήλωση συγχρηματοδοτήθηκε κατά 70% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).