Ανάθεση των Υπηρεσιών «Πλύσεως και Σιδερωτηρίου Ιματισμού» για τις ανάγκες του ΓΝΗ, μονάδα Βέροιας

Η Μονάδα Βέροιας, του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, της 3ης Υγειονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας (Μακεδονία), διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση των Υπηρεσιών, «Πλύσεως και Σιδερωτηρίου Ιματισμού», για τις ανάγκες του ΓΝΗ, μονάδα Βέροιας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ