Ανάθεση Υπηρεσιών Παροχής Καθαριότητας Χώρων, για τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Βέροιας και Νάουσας και των δομών αυτών

Η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας, του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας διενεργεί Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την Ανάθεση Υπηρεσιών Παροχής Καθαριότητας
Χώρων, για τις ανάγκες της Υγ. Μονάδας Βέροιας και των δομών αυτής (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. και ΣΑΕΚ) και της Υγ. Μονάδας Νάουσας, του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ