Ημέρα: 10 Ιουλίου 2024

Εγκύκλιος σχετικά με την τροποποίηση της Συμφωνίας Ε.Ε. Ουκρανίας για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

Το Τμήμα Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, της Διεύθυνσης Οδικών Εμπορευματικών