Ανάλυση Αγροδιατροφικού Ισοζυγίου Ελλάδας-Ρουμανίας για το 2020, αύξηση ελληνικών εξαγωγών κατά 10%

Ανάλυση Αγροδιατροφικού Ισοζυγίου Ελλάδας-Ρουμανίας για το 2020, αύξηση ελληνικών εξαγωγών κατά 10%

     Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., και μετά την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων ανά χώρα, προκύπτει ότι η Ρουμανία αποτελεί τον 16ο κυριότερο εμπορικό εταίρο της χώρας μας, καθώς ο συνολικός όγκος του διμερούς εμπορίου ανήλθε στα 1,8 δισ.Ευρώ (μείωση έναντι του 2019 κατά 5,5%), με τις εξαγωγές να ανέρχονται στα 1,1 δισ.Ευρώ (αύξηση έναντι του 2019 κατά 7,2%) και τις εισαγωγές να ανέρχονται στα 0,7 δισ.Ευρώ (μείωση έναντι του 2019 κατά 21,2%).

    Σημειώνεται παράλληλα ότι όσον αφορά στις εισαγωγές η Ρουμανία είναι η 18η κυριότερη χώρα προέλευσης ενώ όσον αφορά στις εξαγωγές η Ρουμανία είναι ο 10ος κυριότερος προορισμός για τα ελληνικά προϊόντα.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφα.