Ανακοίνωση Έκθεσης, HELAL EXPO 2023 στην Κωνσταντινούπολη

Στις 23 – 26 Νοεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η << HELAL EXPO >> στην Κωνσταντινούπολη. Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την έκθεση συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα: https://helalexpo.com.tr/