Ημέρα: 2 Νοεμβρίου 2023

Επιστολή ΚΕΕΕ προς υπουργό Οικονομίας και διοικητή ΑΑΔΕ: Μητρώο POS – Σοβαρός κίνδυνος να βρεθούν αντιμέτωπες με υψηλά πρόστιμα επαγγελματίες και επιχειρηματίες, χωρίς να ευθύνονται

Σοβαρός κίνδυνος να βρεθούν αντιμέτωπες με υψηλά πρόστιμα επαγγελματίες και

Προμήθεια τεχνικών υλικών καυσίμων για κάλυψη αναγκών των βασικών εφοδιαστικών κέντρων ΕΜ της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ»

Η Διεύθυνση Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης

Υποχρέωση εγγραφής εγκαταστάσεων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, που πραγματοποιούν εξαγωγές προς το Μαρόκο, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα

Σύμφωνα με Μαροκινό Διάταγμα εισάγεται Υποχρεωτική εγγραφή εγκαταστάσεων παραγωγής και