Ανακοίνωση διαγωνισμού 70 εκατ. Ευρώ για ανακατασκευή και επισκευή τοπικής οδικής υποδομής σε 17 Δήμους της Βόρειας Μακεδονίας

Ανακοίνωση διαγωνισμού 70 εκατ. Ευρώ για ανακατασκευή και επισκευή τοπικής οδικής υποδομής σε 17 Δήμους της Βόρειας Μακεδονίας

Σε συνέχεια σχετικής πληροφόρησης από το Γραφείο ΟΕΥ στα Σκόπια, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε διαγωνισμό για την ανακατασκευή και επισκευή τοπικών οδών και δρόμων σε 17 Δήμους της χώρας.

Το πρώτο στάδιο του εν λόγω διαγωνισμού περιλαμβάνει την ανακατασκευή 28 τοπικών δρόμων, έκτασης 23,6 λμ. και κόστους 4,5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πενταετές έργο ανακατασκευής και επισκευής τοπικών οδών και δρόμων σε 81 Δήμους και στην πόλη των Σκοπίων, που περιλαμβάνει πάνω από 400 χλμ. τοπικής υποδομής, συνολικού κόστους περίπου 70 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι στον διαγωνισμό περιλαμβάνονται μόνο Δήμοι που υπέβαλαν ολοκληρωμένα και αναθεωρημένα έργα που έχουν εγκριθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βόρειας Μακεδονίας (http://www.mtc.gov.mk/), καθώς και να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους του Υπουργείου, κ. Slavko Micevski και κα.Vlasta Ruzinovska (Tηλέφωνο: + 389 (0)2 3145 531, Fax: + 389 (0)2 3126 228). 

Σχετική ενημέρωση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών(https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-anaxora/infofile/71641). 

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 18 Αυγούστου 2020.

Σχετικά Αρχεία: