Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 08/23 Διαγωνισμού

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο
(Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια ολόσωμων στολών εργασίας φ/π και φορμών αρματιστή, για κάλυψη αναγκών ενεργών μονάδων, ασκήσεων εθνικής κλίμακας και εξερχομένων Ανθλγών/Λχιών.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.