Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ: 10/22 Διαγωνισμού

Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ: 10/22 Διαγωνισμού

 

Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, με την «διαδικασία της δια-πραγμάτευσης», σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.3978/2011, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια ναρκών κατά Ε/Π».

Σχετικά Αρχεία: